Get Adobe Flash player
2 mini
УДК 636.2:577.16:577.125:591.175  

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У МОЛОДНЯКУ ВРХ ПРИ УВЕДЕННІ ПРЕПАРАТУ БІОТАМ НА ФОНІ ВИПОЙКИ ЗНМ «ЛАКТОФІТ»

 

Ахтирський О.В., Шаповалов С.О., Долгая М.М., Іонов І.А.

Інститут тваринництва УААН

 

Вперше наведені дані про вплив препарату «Біотам» за умов випойки ЗНМ «Лактофіт» на клінічні показники крові телят та росту маси тіла . Жива маса тварин в дослідній групі на кінцевий період була більша за контроль на 6,7 і 8,5%. В плазмі крові тварин дослідної групи вміст загального білку був вищий за контроль на 21,2, і 12,2 % для 2-ої та 3-ої груп відповідно.

Ключові слова: телята, показники крові, Лактофіт, Біотам

 

DYNAMIC STATE OF CALVES GROWTH AND BIOCHEMICAL PARAMETERS CALVES BLOOD DURING FEEDING «BIOTAM» DRUG WITH MES «LACTOFIT»

 

Аchtirskiy A.V., Shapovalov S.O., Dolgaya M.N., Ionov I.A.

Summary. This article presents the test data on 'Biotam' preparation impact on the growth rate and hematological parameters of the calves. The test data were obtained by oral administration. Live weight of the animals in the test group advantaged the control group per 6,7%, 8,5% by the end of the experiment. Protein content in blood serum of the test group of the animals advantaged the control group by 21,2%, & 12,2% for 2-d and 3-d groups respectively. The test data were obtained by the blood test.

Key words: calves, hematological parameters, Lactofit, Biotam

 

ВСТУП

Захисно-адаптивні механізми, що забезпечують стійкість тварин до несприятливих умов зовнішнього середовища завжди займали важливе місце в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Причиною такого інтересу до цієї теми є той факт, що регуляція рівню резистентності сільськогосподарських і свійських тварин, особливо в ранньому постнатальному онтогенезі, є додатковим резервом росту економічної ефективності промислового тваринництва.

В умовах господарства підвищення фізіологічних резервів організму тварин найчастіше досягається введенням тваринам БАР у вигляді кормових добавок. Але необхідно забезпечити тварині належний рівень надходження не тільки мікроелементів та вітамінів але й основних поживних речовин, особливо на стадії раннього постнатального онтогенезу -   стадії активного росту та розвитку.

Все більше господарчих підприємств з економічних мотивів при випоюванні молодняку великої рогатої худоби частково або повністю переходять на замінники незбираного молока.

        Метою роботи було дослідити вплив комплексного препарату «Біотам» на показники росту маси тіла та клінічні показники у телят у віці від 10 діб до 70 діб за умов випойки ЗНМ «Лактофіт» (Вальдман, Сурай и др., 1993; Георгиевский и др., 1979; Свеженцов, Коробко, 2004).


Скачать 

 
До конференции осталось
16.09.2013 12:00 -1860 дней
Внешний поиск
vnap title.jpg
Организации
Издания