Get Adobe Flash player
6 mini

УДК 636.52/.58.086.8:577.1

 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ КУРОК ПРИ УТРИМАННІ ЇХ НА СИНТЕТИЧНОМУ РАЦІОНІ

 

Полтавська Т.В., м.н.с., Іонов І.А., д.с-г.н

Інститут птахівництва УААН

 

         Резюме. Наведені дані про вплив різних рівнів каротиноїдів у організмі курей на процеси перекисного окислення ліпідів. Вивчено динаміку каротиноїдів у тканинах курей в залежності від їх кількості в раціоні. Показано, що рівень каротиноїдів у тканинах прямо пропорційно залежить від вмісту їх у кормі.
         Ключові слова: каротиноїди, кури, перекисне окислення ліпідів, малоновий діальдегід.
         Summary. The data about the effect, of different levels of carotenoids in the hen’s organism on the processes of peroxide oxidation of lipids are presented. It has been established the dynamics of carotenoids in tissues of hens depending on their quantity in the ration/ It is shown that the level of carotenoids in tissues depends on their content in feeds in direct ratio.
         Key words: carotenoids, hens, peroxide oxidation of lipids, malonic dialdehyde (MDA).
         Вступ.
         Рівень каротиноїдів у організмі птиці визначається його вмістом в кормах, оскільки вони не синтезуються в організмі [1]. Ефективність їхнього засвоєння і накопичення залежить від багатьох чинників, які багато в чому визначають надалі повноцінність знесених яєць і майбутніх курчат. Метою досліджень було вивчення динаміки рівня каротиноїдів у організмі курей і жовтку яєць при утриманні птиці на різноманітних раціонах і вплив каротиноїдів на перекисні процеси.

Скачать 

 
До конференции осталось
16.09.2013 12:00 -1860 дней
Внешний поиск
vnap title.jpg
Организации
Издания