Get Adobe Flash player
14 mini

УДК 636.5:612.646:577.1

Активність ряду травних ферментів у тканинах диких видів птахів

 

Харченко Л.П.2, Шаповалов С.О.1, Іонов І.А.1, Ковтун М.Ф3, Коц С.М. 2,

1 - Інститут птахівництва УААН,

2 - Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

3 - Інститут зоології НАН,

 

Вступ

Проблема адаптації шлунково-кишкового тракту до складу їжі не нова. В основі її лежать класичні досліди І.П.Павлова, що показав існування прямої залежності між наявністю в харчовому раціоні тваринних певних інгредієнтів та рівнем активності діючих на них ферментів. Завдяки роботам багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників [1, 2] був отриманий ряд фундаментальних даних щодо тієї надзвичайно важливої для існування живих організмів ролі, що грають процеси адаптації в травній системі до кількості і властивості їжі, що надходить, а також до стереотипу живлення.

Здатність різних видів птахів засвоювати корм того чи іншого якісного складу визначається в остаточному підсумку функціональними особливостями травної системи і, зокрема, ферментативного апарата, що склалися в процесі еволюції.

Відомо, що травна система тварин, у тому числі і птахів, адаптована до використання визначеного типу корму, а видова специфічність дії ферментативної травної системи і ступінь її лабільності закріплені генетично.

При цьому травні ферменти досить консервативні і практично не здатні до еволюції, і на всіх її етапах мають приблизно однакові кінетичні константи [3]. З іншого боку, їхня активність може досить широко варіювати протягом індивідуального життя. Особливості ферментативних адаптацій травної системи досить добре вивчені у ссавців, тоді як подібні відомості для сільськогосподарської птиці далеко не повні, а активність цілого ряду ферментів травної системи у диких видів птахів практично не вивчена.

Відомо, що ферментативний апарат у диких видів птахів у процесі еволюції формувався паралельно зі становленням їхнього типу харчування. У природі перші птахи по типу живлення були м'ясоїдними й основним об'єктом їх живлення була риба. Поступово в процесі еволюції рослинного світу виділялися групи птахів зі спеціалізованим живлення: плодоїдні, зерноїдні, що харчуються нектаром і т.д. Деякі птахи спеціалізувалися на живленні вегетативними частинами рослин, що містили велику кількість клітковини, а також водяними рослинами. Відмінною рисою прісноводних і морських рослин є менший зміст у них клітковини в порівнянні з наземними.

Паралельно з еволюцією квіткових рослин з'являлися комахи-запильники і, відповідно, формувався новий тип харчування птахів – комахоїдний.

Усі ці харчові субстрати по змісту живильних речовин істотно розрізнялися між собою: рослинні корми характеризуються низьким змістом протеїну і жиру в порівнянні з їжею тваринного походження. Вегетативні частини рослин і зелених кормів особливо бідні протеїном і жиром, їхній зміст у зелених частинах рослин міняється протягом вегетативного періоду назад пропорційно змісту клітковини. Відповідно харчовій спеціалізації птахів формувався і спеціалізувався ферментативний апарат травної системи птахів.

Виходячи з вищевикладеного, метою нашої роботи було вивчення видової специфічності активності ряду травних ферментів–гідролаз: a-амілази, протеази і ліпази в диких видів птахів з різним типом живлення.

Скачать 

 
До конференции осталось
16.09.2013 12:00 -1860 дней
Внешний поиск
vnap title.jpg
Организации
Издания